Loading
Учитава се...

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ КОМУНАЛИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (услугом и квалитетом воде) У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ.

Потпуно задовољан

Претежно задовољан

Ни задовољан
ни незадовољан

Претжно незадовољан

Потпуно незадовољан

Не знам

Успешно сте гласали.Хвала!

Представљање у нумеричким вредностима

Понуђени одговори Број испитаника Проценат датог у односу на укупан број одговора
Потпуно задовољан 19 13.4%
Pretežno zadovoljan 14 9.9%
Ni zadovoljan ni nezadovoljan 2 1.4%
Претжно незадовољан 0 0.0%
Потпуно незадовољан 107 75.4%
Не знам 2 1.4%
УКУПНО 142 100%