Poljoprivredno-veterinarska škola sa Domom učenika “Svilajnac”

Srednja Poljoprivredno-veterinarska škola je osnovana 13. jula 1957. godine. Uz saglasnost Saveta za školstvo NR Srbije, Narodni odbor sreza Svetozarevo osnovao je školu internatskog tipa. Prva generacija učenika pohadjala je predavanja u današnjoj  zgradi Zemljoradničke zadruge i zgradi u kojoj je kasnije bila škola za KV radnike “Dragoš”. Izgradna današnje zgrade škole završena je 1960. godine. Upredno sa izgradnjom škole učenici su sa profesorima podigli i park na površini od 4,5 ha i zasadili ga četinarima, ukrasnim drvećem i šibljem. Rešenjem Narodnog odbora opštine Svilajnac, grad je godinu dana po osnivanju škole dobio i Stručnu školu sa praktičnom obukom stočarskog smera za područje opštine Svilajnac. Ovaj vid obrazovanja naišao je na veliki odziv. Učenici sa dovoljnim brojem godina su polagali i vozački ispit za traktoristu. Interesovanje za školu je počelo da opada sedamdesetih godina, kako se smanjivao interes za poljoprivrednu proizvodnju. Godine 1971. škola je ukinuta. Reformom školstva u Svilajncu godine 1982. sve škole su spojene u Obrazovni centar “Laza Stojanović”. Pet godina kasnije novom reformom nastale su dve škole – Poljoprivredna škola i “Dragoš”.

Za 45 godina rada Poljoprivredno-veterinarska škola obrazovala je oko 4.500 stručnjaka – tehničara ratarskog i vinogradarskog smera, tehničara za zaštitu bilja, voćarsko-vinogradarskih tehničara, rasadničara, ratara-traktorista, poljoprivrednih tehničara opšteg smera i veterinarskih tehničara.

Danas prostor škole iznosi 10.858 m2, a izgrađene su i dodatne prostorije Doma. U najavi je ponovna dogradnja kapaciteta oko 200 učenika. Škola ima kabinete za stočarstvo, voćarstvo, mehanizaciju, ratarstvo, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo, veterinarsku laboratoriju, biblioteku sa čitaonicom i tri radionice.

Izvor: www.poljvet-svil.edu.rs


Kontakt:
Poljoprivredno-veterinarska škola sa Domom učenika “Svilajnac”
Žikice Jovanovića Španca 64
035/323-594