Predškolska ustanova “Dečja radost”

Kao i u mnogim drugim sredinama, i u opštini Svilajnac organizovani rad sa predškolskom decom nastao je u okviru osnovne škole. Tri vaspitne grupe dece uzrasta od šest do sedam godina formirane su 1977. godine, a već u narednoj, 1978. formirana je i četvrta. Škola je za njih mogla da izdvoji dve učionice koje su bile adaptirane u radne sobe, a rad se odvijao u dve smene.

Za novonastalu delatnost je trebalo obezbediti odgovarajuće uslove pa je 1979. godine izgrađen novi objekat i doneta odluka o osnivanju Radne organizacije dečji vrtić “Dečja radost”. U početku je u organizaciji bilo svega dvanaest zaposlenih i 45 dece. Zahteva za mesto u vrtiću je bilo više nego mesta, pa je 1986. godine izvršena dogradnja. Sve veće interesovanje je prouzrokovalo potrebu za novom dogradnjom većeg intenziteta. Pored parka u zelenilu starog dvorišta 1992. godine izgrađen je novi vrtić površine 520 m2.

Na kraju XX veka ustanova raspolaže kombinovanim dečjim objektom ukupne površine od 2.000 m2, kapaciteta 300 mesta za decu od jedne do sedam godina starosti i uređeno dvorište ukupne površine 10.000 m2. Izgradnja trećeg objekta izvedena je 2007. godine, te danas vrtić ima 2.550 m2 ukupne površine objekata.

Godine 2010. vrtić ima 84 zaposlena radnika i 493 dece – 75 uzrasta do 3 godine, 356 uzrasta od 3 do 7 godina, 10 sa smetnjama u razvoju, 20 u popodnevnom boravku (1-7 godina). U Svilajncu funkcioniše 20 vaspitnih grupa, od čega 5 pripremnih predškolskih grupa (poludnevni oblik) i 14 u seoskim mesnim zajednicama (Bobovo, Vojska, Gložane, Grabovac, Dublje, Kušiljevo, Lukovica, Roanda, Sedlare, Subotica, Troponje, Radošin, Kupinovac i Crkvenac). Radno vreme je od 05:30 do 20:00 časova čime spada u retke ustanove ove vrste u Srbiji koje rade sa decom tokom celog dana.

U predškolskoj ustanovi se organizuju boravci različite dužine trajanja u zavisnosti od uzrasta dece,   kao i povremeni oblici rada – dramske i likovne radionice, ritmička gimnastika, ekološke aktivnosti, učenje stranog jezika (engleski) i riođendanske proslave. U okviru rekreativng boravka organizuje se jednodnevna ekskurzija za Beograd (predškolski uzrast) i izleti.

Izvor: Gavrilović A. (2001): Predškolske ustanove u Srbiji. Službeni glasnik, Beograd.

Kontakt:
Predškolska ustanova “Dečja radost”
Radnička 1, Svilajnac
035/312-004