Subotica

Subotica je selo na desnoj obali Resave. Smešteno je jugoistočno od Svilajnca od kojeg je udaljeno 13 km.

Selo je starog postanja. Prema pisanim izvorima, Subotica je u XIV i XV veku bila glavno mesto u Resavi. U njoj je bio centralni trg za celu Resavu, a tu je prolazio i važan drum, pretpostavlja se Via Militaris. Na mestu zvanom Brankovac bila je velika crkva ili manastir koju je, prema predanju, podigao Vuk Branković, te je mesto po njemu i nazvano.

Stanovništvo ovog sela odselilo se nekud niz Moravu, a iz Buljana u Erdelj, došli su preci današnjeg stanovništva, poreklom Rumuni i svom novom selu dali isti naziv. Staro selo Buljane je severnije od Subotice, a tragovi te stare naseobine postoje i danas.

Početkom prošlog veka selo je imalo 210 kuća i 13 porodica. U Gornjem kraju živeli su: Tujkići, Kumrići, Srbulovići, Ivići, Đorđevići, Ždreljanci, Bogdanovići-Miloševići; u Donjem kraju: Pećići, Ilići-Tufegdžići, Rajkovići, Martinovići-Markovići, Jankovići-Stojići.

Danas ima 1.241 potomaka ovih porodica u 238 domaćinstava.

Selo slavi Presvetu.


Telefoni:

Mesna kancelarija:   8802-110
Mesna zajednica:   8802-194
Osnovna škola:   8802-150
Pošta:   8802-100

 

 

Autor: Ružica Sibinović-Rajković