Loading
Учитава се...

K O N K U R S ZA IZBOR NAJBOLjIH UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNjIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE SVILAJNAC ZA NAGRADNO PUTOVANjE U ZEMLjE EVROPSKE UNIJE

Objavljeno: 23/02/2016

Na osnovu člana 1, člana 3 stav 1 alineja 6 i člana 5 stav 3 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava studentima i učenicima sa teritorije Opštine Svilajnac ("Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 16/15), člana 2 rešenja Opštinskog veća opštine Svilajnac o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava učenicima i studentima sa teritorije Opštine Svilajnac, broj 06-49/2015-II-12 od 25.08.2015.godine i Odluke o budžetu opštine Svilajnac za 2016. godinu ("Službeni glasnik opštine Svilajnac", broj 28/15 i 1/16), Komisija za dodelu sredstava učenicima i studentima sa teritorije Opštine Svilajnac, na sednici održanoj 12.02.2016. godine, raspisuje

                                                 K O N K U R S

                                                    ZA IZBOR

NAJBOLjIH UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNjIH ŠKOLA SA TERITORIJE OPŠTINE SVILAJNAC
                          ZA NAGRADNO PUTOVANjE U ZEMLjE EVROPSKE UNIJE

                                                           I

Pravo da se prijave na Konkurs imaju učenici završnih razreda Srednje škole „Svilajnac“ iz Svilajnca i Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac“ iz Svilajnca koji će sa danom isteka roka prijavljivanja na Konkurs (04.03.2016. godine) biti punoletni i koji poseduju novi biometrijski pasoš. 


                                                           II

Nagradno putovanje će se realizovati u mesecu aprilu 2016. godine.

                                                           III

Od prijavljenih učenika, Komisija za dodelu sredstava učenicima i studentima sa teritorije Opštine Svilajnac ( u daljem tekstu: Komisija) će sačiniti izveštaj sa rang listom i Opštinskom veću opštine Svilajnac predložiti 15 učenika Srednje škole „Svilajnac“ u Svilajncu i 15 učenika Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac“ u Svilajncu, u cilju donošenja odluke o nagradnom putovanju.
Komisija će predlog iz stava 1. ove tačke Opštinskom veću dostaviti u roku od 5 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Konkurs. 

                                                           IV

Komisija će izvršiti bodovanje prijavljenih učenika na osnovu sledećih kriterijuma: uspeha, vladanja učenika i pohađanja nastave na sledeći način:

1) USPEH UČENIKA:
- razred u toku-kraj prvog polugodišta - odličan uspeh - 5 bodova
- razred u toku-kraj prvog polugodišta - vrlo dobar uspeh - 4 boda
- razred u toku-kraj prvog polugodišta - dobar uspeh - 3 boda
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta-odličan uspeh - 5 bodova
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta-vrlo dobar uspeh - 4 boda
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta - dobar uspeh - 3 boda
Prednost se daje učeniku koji ima opšti uspeh sa većom aritmetičkom sredinom iz svih predmeta jednog razreda. 
2) VLADANjE UČENIKA

Vladanje učenika se vrednuje u skladu sa članom 109. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15-autentično tumačenje i 68/15). U obzir se uzima ocena iz vladanja učenika na kraju prvog polugodišta tekuće školske godine i to:
- razred u toku-kraj prvog polugodišta-ocena odličan - 5 bodova
- razred u toku-kraj prvog polugodišta-ocena vrlo dobar - 4 boda
- razred u toku-kraj prvog polugodišta-ocena dobar - 3 boda
Ocena učenika iz vladanja na kraju prethodne školske godine i to:
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta-ocena odličan - 5 bodova
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta-ocena vrlo dobar - 4 boda
- prethodni razred-kraj drugog polugodišta-ocena dobar - 3 boda

3) POHAĐANjE NASTAVE

- ako je učenik za prethodnu i tekuću školsku godinu bez neopravdanih izostanaka - 5 bodova
- ukoliko je učenik imao od 1 do 4 neopravdana izostanka - 4 boda
- ukoliko je učenik imao više od 4 neopravdana izostanka - nema bodova po ovom osnovu.


                                                               V

Svi zainteresovani kandidati dostavljaju u pisanoj formi prijavu na Konkurs uz odgovarajući obrazac iz škole kojim dokazuju ostvareni uspeh, vladanje i pohađanje nastave. Pored toga, neophodno je priložiti i fotokopiju novog biometrijskog pasoša. 
Dokumentaciju iz stava 1. ove tačke učenici Srednje škole „Svilajnac“ iz Svilajnca dostavljaju Komisiji preko člana Komisije Marije Jevremović, dok učenici Poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika „Svilajnac“ iz Svilajnca dokumentaciju dostavljaju Komisiji preko člana Komisije Dejana Milunovića.


                                                               VI

Konkurs je otvoren od 22.02.2016. godine do 04.03.2016. godine.
Neblagovremene prijave na Konkurs se neće razmatrati.

                                                               VII

Komisija će na osnovu pristiglih prijava, najkasnije do 09.03.2016. godine sačiniti i Opštinskom veću opštine Svilajnac dostaviti izveštaj sa rang listom od po 15 učenika svake škole, na osnovu kojih će Opštinsko veće opštine Svilajnac, doneti konačnu odluku. 


KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA UČENICIMA I STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE SVILAJNAC
Broj:67-2/2016-II, Dana:12.02.2016.godine


PREDSEDNIK KOMISIJE 

Dr Danijela Stojadinović, s.r.