Loading
Учитава се...

Svilajnac planira gradnju pčelarskog centra - poseta opštini Radovljica

Objavljeno: 09/11/2015

Delegacija opštine Svilajnac boravila je proteklog vikenda u poseti bratskoj opštini Radovljica u Sloveniji, gde je sa ovom opštinom potpisala Protokol o saradnji u oblasti pčelarstva.

Osim predstavnika lokalne samouprave u poseti je bilo i oko 50 pčelara i stručnjaka iz Svilajnca, koji su obišli Pčelarski centar u Radovljici, sa ciljem prenošenja znanja i iskustva u ovoj oblasti.

Ovim protokolom opština Radovljica pružiće stručnu, savetodavnu i edukativnu pomoć u izgradnji prvog pčelarskog centra ovog tipa u Srbiji:

„Ideja je da se naši pčelari upoznaju sa evropskim standardima pčelarske proizvodnje, tržištem i da se stečena znanja i iskustva primene kod nas u praksi. Nosioc projekta izgradnje Pčelarskog centra u Svilajncu biće Poljoprivredno-vetrinarska škola sa Domom učenika, a u pripremu terena, dokumentacije, projekta kreće se ovih dana. Cilj svega ovoga je da se poveća proizvodnja meda i da naši pčelari mogu svoj proizvod da plasiraju na tržište Evropske Unije“ – izjavio je Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović i dodao da očekuje da u naredne dve godine ovaj projekat bude završen.

Pčelari će moći da se edukuju, a opština će pomoći iz budžeta unapređenje pčelarstva kao i dostizanje standarda neophodnih za izvoz u EU. Na ovaj način uspešno funkcioniše Pčelarski centar u Radovljici:
 „ Saradnja dve opštine intezivna je već pet godina. Realizovali smo projekat unapređenja opštinske uprave, sada radimo na Pčelarskom centru u Svilajncu. Stvar je u podizanju kvaliteta meda, jer sa ovog podneblja dolazi najbolji med u Evropi. Srbija i Slovenija su prijateljske države i primer saradnje naše dve opštine govori o tome“ - kaže župan Radovljice Ciril Globočnik.

 Bratimljenjem naše dve opštine uspostavljene su snažne partnerske veze putem raznih aktivnosti – kulturni programi i manifestacije, obrazovanje, sport, humanitarna pomoć, ekonomska razmena i projekti, turizam, podizanje kapaciteta opštinske uprave i organizacije, čime je stvorena saradnja bazirana na obostranom poverenju koja je prerasla u iskreno prijateljstvo Opštine Svilajnac i Opštine Radovljica i njihovih žitelja.

 Opština Radovljica će dati podršku i pružiti stručnu i savetodavnu pomoć prilikom izrade projekta, pripreme projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenju / realizaciji projekta Pčelarskog centra kako bi se obezbedila efikasnost u radu.

Kako je projekat Pčelarskog centra od posebnog značaja za Opštinu Svilajnac Opština Radovljica će učestvovati u pripremi i realizaciji mera koje doprinose ostvarenju ciljeva ovog Protokola.