Loading
Учитава се...

Обавештење о подстицању предузетништва кроз субвенционисање камате за 2015.годину.

Objavljeno: 09/03/2015

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-7/15-IV

Датум: 06.03.2015.године

С в и л а ј н а ц

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

  Обавештавамо Вас да је Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 03.03.2015.године усвојила Одлуку о подстицању предузетништва кроз субвенционисање камате за 2015.годину.

Одлуком су предвиђена подстицајна средства за финансирање камате на репрограмиране већ одобрене кредите у 2014.години, и то за:

           -  35 предузетника на износ кредита до 300.000,00 динара репрограмираног на 12 месеци, за обртна средства у предузетништву.

 Право на коришћење подстицајних средстава за финансирање камате у 2015.години, на репрограмиране већ одобрене кредите у 2014.години, имају корисници подстицајних средстава који се изјасне за коришћење права на подстицај по овој Одлуци и остваре право у банци за репрограм кредита.

 

            Уз захтев се подноси:

 

-          фотокопија доказа о  упису у Регистар код Агенције за привредне регистре,

-    уверење o измиреним обавезама.

 

 

Захтеви се предају Општинској управи општине Свилајнац најкасније до 31.03.2015.године.

 

             

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                               Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р