Loading
Учитава се...

Обавештење о једнократној помоћи за 5 вантелесних оплодњи

Objavljeno: 09/03/2015

Р е п у б л и к а     С р б и ј а

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-9/15-IV

Датум: 06.03.2015.године

С в и л а ј н а ц

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

            Обавештавамо Вас да је Скупштина општине Свилајнац на седници одржаној 03.03.2015. године усвојила Одлуку о једнократној помоћи за вантелесну оплодњу у 2015.години.  

  Одлуком је предвиђена исплата једнократне помоћи за 5 вантелесних оплодњи у износу до 500.000,00 динара, за категорије које не финансира Републички Фонд за здравствено осигурање.

 Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за вантелесну оплодњу, подноси се Општинском већу општине Свилајнац.

 Поднете захтеве разматра Комисија на чији предлог коначну одлуку о додели једнократне помоћи за вантелесну оплодњу доноси Општинско веће општине Свилајнац.

 

 За додатне информације можете се обратити на телефон: 035/312-433. 

 

 

                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                          Оливера Станојевић, дипл.правник, с.р.