Vrlane

Na zaravni ispod Vrlanskog Huma, 12 km jugoistočno od Svilajnca, nalazi se Vrlane, a sa površinom od 4,32 km2, ono je najmanje selo u opštini.

Prema legendi, staro selo je bilo u Velikim Ćelijama, gde se godinama nailazilo na stari novac i krhotine posuđa. Narod zna i za predanje o velikom kamenu na Vrlanskom Humu koji je bacio, „vrljio“ Kraljević Marko, te otuda i ime selu. Zabeleženo je i verovanje da su tu nekada bili bunar i podrumi kneza Lazara.

Sa 16 kuća početkom XIX veka, selo je naraslo na 55 kuća početkom XX veka, u kojima je bilo 9 porodica: Petrovići, Stojanovići (tri roda), Silovanovići, Bogosavljevići, Đurđevići, Ošljanci i Đorđevići.

Danas u Vrlanu živi 372 stanovnika u 57 domaćinstava.

Slava sela je Bogorodičin Pokrov.

Telefoni:

Mesna zajednica:   333-269
Mesna kancelarija:   333-016 (MK Grabovac nadležni)