Loading
Учитава се...

Rešenje po članu 45

Objavljeno: 02/11/2022

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-36354-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-653/2022-IV/03 од 15.11.2022.године

Одобрење о извођењу radova ROP-SVI-36427-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-656/2022-IV/03 од 15.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-36544-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-662/2022-IV/03 од 17.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова ROP-SVI-36539-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-661/2022-IV/03 од 17.11.2022.године

Одобрење о извођењу radovaROP-SVI- 37170-ISAW-5/2022 заводни бр. 351-697/2022-IV/03од 17.11.2022.године

Одобрење о извођењу radovaROP-SVI-37096-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-676/2022-IV/03 од 21.11.2022.године

Одобрење о извођењу radova ROP-SVI-34562-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-667/2022-IV/03 од 21.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова ROP-SVI-36434-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-657/2022-IV/03 од 21.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова ROP-SVI-37616-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-682/2022-IV/03 од 23.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI- 37888-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-691/2022-IV/03 од 25.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI- 37170-ISAW-5/2022 заводни бр. 351-697/2022-IV/03 од 29.11.2022.године

Одобрење о извођењу радова ROP-SVI-38948-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-710/2022-IV/03 од 06.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-38988-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-712/2022-IV/03 од 06.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова ROP-SVI-39466-ISAW-1/2022 заводни бр. 351-715/2022-IV/03 од 08.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-39859-ISAW-1/2022 Заводни број: 351-722/2022-IV/03 од 16.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-40603-ISAW-1/2022 Заводни број: 351-735/2022-IV/03 од 23.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-24313-ISAW-10/2022 Заводни број: 351-737/2022-IV/03 од 22.12.2022.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-41722-ISAW-1/2022 заводни број: 351-757/2022-IV/03од 29.12.2022.године

covid
covid