Loading
Учитава се...

Rešenje po članu 45 2023

Objavljeno: 30/03/2023

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-13258-ISAW-1/2023 заводни број: 351-64/2023-IV/03 од 09.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-12935-ISAW-1/2023 Заводни број: 351-56/2023-IV/03 од 05.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-132-ISAW-1/2023 Заводни број: 351-4/2023-IV/03 од 05.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-196-ISAW-1/2023 Заводни број: 351-6/2023-IV/03 од 11.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-39652-ISAW-3/2023 Заводни број: 351-11/2023-IV/03 од 11.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-566-ISAW-1/2023 Заводни број: 351-18/2023-IV/03 од 18.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-794-ISAW-1/2023 заводни број: 351-23/2023-IV/03 од 23.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-799-ISAW-1/2022 заводни број: 351-24/2023-IV/03 од 18.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-914-ISAW-1/2023 заводни број: 351-27/2023-IV/03 од 24.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-10454-ISAW-4/2023 заводни број: 351-28/2023-IV/03 од 24.01.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-10177-ISAW-7/2023 заводни број: 351-31/2023-IV/03 од 24.01.2023.годинe

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-11728-ISAW-2/2023 заводни број: 351-47/2023-IV/03 од 02.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:   ROP-SVI-2591-ISAW-1/2023 заводни број: 351-52/2023-IV/03 од 03.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-41340-ISAW-2/2023 заводни број: 351-55/2023-IV/03 од 13.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:   ROP-SVI-4157-ISAW-1/2023 заводни број: 351-68/2023-IV/03 од 24.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:  ROP-SVI-4546-ISAW-1/2023 заводни број: 351-73/2023-IV/03 od 24.02.2023.

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-4554-ISAW-1/2023 заводни број: 351-74/2023-IV/03 од 24.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-4729-ISAW-1/2023 заводни број: 351-77/2023-IV/03 од 24.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5212-ISAW-1/2023 заводни број: 351-84/2023-IV/03 од 28.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5088-ISAW-1/2023 заводни број: 351-82/2023-IV/03 од 28.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5216-ISAW-1/2023 заводни број: 351-85/2023-IV/03 од 28.02.2023.године

Одобрење о извођењу радова број ROP-SVI-5568-ISAW-1/2023 заводни број: 351-87/2023-IV/03 од 03.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5303-ISAW-3/2023 заводни број: 351-91/2023-IV/03 од 07.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5962-ISAW-1/2023 заводни број: 351-94/2023-IV/03 од 07.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-5999-ISAW-1/2023 заводни број: 351-95/2023-IV/03 од 07.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-6151-ISAW-1/2023 заводни број: 351-98/2023-IV/03 од 08.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-4321-ISAW-2/2023 заводни број: 351-108/2023-IV/03 од 14.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-7252-ISAW-1/2023 заводни број: 351-115/2023-IV/03 од 22.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-7629-ISAW-1/2023 заводни број: 351-124/2023-IV/03 од 21.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-7634-ISAW-1/2023 заводни број: 351-125/2023-IV/03 од 29.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-8072-ISAW-1/2023 заводни број: 351-128/2023-IV/03 од 04.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-21010-ISAW-3/2023 заводни број: 351-130/2023-IV/03 од 29.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-8519-ISAW-1/2023 заводни број: 351-134/2023-IV/03 од 30.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-9002-ISAW-1/2023 заводни број: 351-140/2023-IV/03 од 30.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-9904-ISAW-1/2023 заводни број: 351-8/2023-IV/03 од 13.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-9923-ISAW-1/2023 заводни број: 351-9/2023-IV/03 од 13.03.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-10102-ISAW-1/2023 заводни број: 351-11/2023-IV/03 од 18.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-10211-ISAW-1/2023 заводни број: 351-15/2023-IV/03 од 18.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-10911-ISAW-1/2023 заводни број: 351-28/2023-IV/03 од 18.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-11152-ISAW-1/2023 заводни број: 351-30/2023-IV/03 од 20.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-11153-ISAW-1/2023 заводни број: 351-31/2023-IV/03 од 20.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-9698-ISAW-3/2023 заводни број: 351-35/2023-IV/03 од 20.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-11403-ISAW-1/2023 заводни број: 351-39/2023-IV/03 од 20.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број:ROP-SVI-11537-ISAW-1/2023 Заводни број: 351-42/2023-IV/03 од 21.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-11874-ISAW-1/2023 заводни број: 351-44/2023-IV/03 од 27.04.2023.године

Одобрење о извођењу радова број: ROP-SVI-12467-ISAW-1/2023 заводни број: 351-49/2023-IV/03 од 04.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-13612-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-72/2023-IV/03 од 15.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14009-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-77/2023-IV/03 од 16.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14205-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-80/2023-IV/03 од 18.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14413-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-85/2023-IV/03 од 18.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14494-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-88/2023-IV/03 од 19.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14513-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-89/2023-IV/03 од 22.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-14919-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-98/2023-IV/03 од 23.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15006-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-101/2023-IV/03 од 23.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15040-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-102/2023-IV/03 од 25.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15534-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-106/2023-IV/03 од 29.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15766-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-107/2023-IV/03 од 30.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15821-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-108/2023-IV/03 од 02.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-15912-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-109/2023-IV/03 од 31.05.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-16409-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-119/2023-IV/03 од 02.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-16527-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-120/2023-IV/03 од 05.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-17299-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-130/2023-IV/03 од 13.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-18106-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-145/2023-IV/03 од 16.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-17847-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-141/2023-IV/03 од 23.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-18684-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-155/2023-IV/03 од 23.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-19314-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-163/2023-IV/03 од 23.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-20025-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-173/2023-IV/03 од 29.06.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-18485-ISAWHA-2/2023, Заводни број: 351-177/2023-IV/03 од 03.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-18482-ISAWHA-2/2023, Заводни број: 351-178/2023-IV/03 од 03.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-20045-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-171/2023-IV/03 од 03.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-19992-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-170/2023-IV/03 од 04.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-22621-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-203/2023-IV/03 од 27.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-22884-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-206/2023-IV/03 од 28.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-23591-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-218/2023-IV/03 од 01.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-23656-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-219/2023-IV/03 од 31.07.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-24973-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-233/2023-IV/03 од 15.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-25116-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-234/2023-IV/03 од 15.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-25620-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-238/2023-IV/03 од 18.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-25722-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-239/2023-IV/03 од 15.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6160-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-246/2023-IV/03 од 22.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-26189-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-248/2023-IV/03 од 22.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-26335-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-249/2023-IV/03 од 25.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-26882-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-261/2023-IV/03 од 29.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-27080-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-264/2023-IV/03 од 28.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-27373-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-267/2023-IV/03 од 29.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-27405-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-268/2023-IV/03 од 31.08.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-27732-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-270/2023-IV/03 од 04.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-27855-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-273/2023-IV/03 од 04.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-28425-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-277/2023-IV/03 од 06.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-28427-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-278/2023-IV/03 од 06.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-28743-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-283/2023-IV/03 од 08.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-29138-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-287/2023-IV/03 од 12.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-29187-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-290/2023-IV/03 од 13.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-29240-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-293/2023-IV/03 од 13.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-29620-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-300/2023-IV/03 од 19.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-29754-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-303/2023-IV/03 од 18.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-29821-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-304/2023-IV/03 од 20.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-30138-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-310/2023-IV/03 од 19.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-30306-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-313/2023-IV/03 од 20.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-30348-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-314/2023-IV/03од 21.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-25956-ISAW-4/2023, Заводни број: 351-318/2023-IV/03од 27.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-30944-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-322/2023-IV/03од 27.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-31063-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-329/2023-IV/03од 26.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-31575-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-335/2023-IV/03од 28.09.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-32011-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-344/2023-IV/03 од 04.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-24131-ISAW-2/2023, Заводни број: 351-347/2023-IV/03од 04.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-4321-ISAW-8/2023, Заводни број: 351-371/2023-IV/03од 12.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-33176-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-379/2023-IV/03од 12.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-33301-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-381/2023-IV/03од 12.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-34909-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-443/2023-IV/03од 20.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-35363-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-451/2023-IV/03од 24.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-35456-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-455/2023-IV/03од 24.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-35569-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-457/2023-IV/03 од 25.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-35580-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-458/2023-IV/03од 25.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-27800-ISAW-2/2023, Заводни број: 351-462/2023-IV/03од 30.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-35976-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-465/2023-IV/03од 26.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-36046-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-466/2023-IV/03 од 26.10.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-4321-ISAW-14/2023, Заводни број: 351-471/2023-IV/03од 01.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37494-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-478/2023-IV/03од 07.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37513-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-480/2023-IV/03од 08.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37675-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-483/2023-IV/03 од 09.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37742-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-484/2023-IV/03>од 07.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37760-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-485/2023-IV/03од 09.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-37926-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-489/2023-IV/03од 08.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-381881-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-492/2023-IV/03од 10.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-38470-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-495/2023-IV/03 од 15.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-38726-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-499/2023-IV/03 од 15.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-39472-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-517/2023-IV/03 од 22.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-39474-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-518/2023-IV/03од 22.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-40330-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-527/2023-IV/03од 28.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-40334-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-528/2023-IV/03од 28.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-40362-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-529/2023-IV/03од 27.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-28894-ISAW-3/2023, Заводни број: 351-531/2023-IV/03од 28.11.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-40937-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-537/2023-IV/03од 01.12.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-41474-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-547/2023-IV/03од 08.12.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-41934-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-555/2023-IV/03од 12.12.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-42285-ISAW-1/2023, Заводни број: 351-561/2023-IV/03од 12.12.2023.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-37326-ISAW-3/2023, Заводни број: 351-578/2023-IV/03од 27.12.2023.године

covid
covid