Loading
Учитава се...

Rešenje po članu 145 2024

Objavljeno: 12/02/2024

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-262-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-6/2024-IV/03од 10.01.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-542-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-11/2024-IV/03од 12.01.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-2362-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-36/2024-IV/03од 31.01.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-3020-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-42/2024-IV/03од 07.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-3137-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-45/2024-IV/03 од 09.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-4877-ISAWHA-4/2024, Заводни број: 351-77/2024-IV/03 од 27.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-40787-ISAW-2/2024, Заводни број: 351-68/2024-IV/03од 27.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-4879-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-72/2024-IV/03од 28.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-5435-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-82/2024-IV/03 од 29.02.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-5574-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-83/2024-IV/03 од 01.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова   ROP-SVI-5143-ISAW-3/2024, Заводни број: 351-84/2024-IV/03 од 01.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-5789-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-85/2024-IV/03од 05.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-5853-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-86/2024-IV/03 од 05.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-5874-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-89/2024-IV/03 од 05.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6144-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-91/2024-IV/03 од 06.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6208-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-92/2024-IV/03 од 06.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6217-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-93/2024-IV/03 од 06.03.2024. године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6221-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-94/2024-IV/03 од 06.03.2024. године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6224-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-95/2024-IV/03од 06.03.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-6263-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-96/2024-IV/03од 06.03.2024.године

covid
covid