Loading
Учитава се...

KONKURS ZA PODSTICAJE U OKVIRU MERA RURALNOG RAZVOJA U 2020. GODINI

Objavljeno: 02/03/2020

KONKURS ZA PODSTICAJE U OKVIRU MERA RURALNOG RAZVOJA U 2020. GODINI

KONKURSNI ZAHTEV ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 2020. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА ДА НЕ КОРИСТИМ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИСТУ НАМЕНУ ОД ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ, МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА И ЗАХТЕВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ​

covid
covid