Loading
Учитава се...

UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U SVILAJNCU

Objavljeno: 02/06/2014

Štab za vanredne situacije opštine Svilajnac na današnjoj sednici ukinuo je vanrednu situaciju na teritoriji opštine Svilajnac, čime sve javne službe i ustanove nastavljaju da rade kao u redovnim okolnostima.

Na ovoj sednici doneta je i odluka da potvrde o ugroženosti kojima su građani uzimali pakete sa hranom, sredstvima za higijenu i opremom za bebe važe još danas, a da od sutra potvrde mogu da izvade samo socijalno najugroženiji stanovnici kojima je ovaj vid pomoći najpotrebniji. Ove nove potvrde o ugroženosti izdaje Centar za socijalni rad, po precizno utvrđenim kriterijumima.

U izveštaju Centra za socijalni rad „Svilajnac“ se navodi sledeće:

„U periodu od 15. maja do 02. juna 2014. godine u opštini Svilajnac je stanovništvu pogođenom poplavama obezbeđenaegzistencijalna sigurnost dnevnim sledovanjem hrane, kao i urgentna pomoć u naturi ( odeća, sredstva za higijenu, bezbedno stanovanje...) u skladu sa iskazanim potrebama. Kako se vanredno stanje uopštini Svilajnac ukida 02. juna 2014. godine tako se menja i mehanizam dalje zaštite i pomoći poplavom ugroženom stanovništvu.

Egzistencijalna zaštita i procena nivoa ugroženosti poplavljenog stanovništva prenosi se na institucije u sistemu socijalne zaštite, što znači da će se dalja, dugoročna zaštita ovog stanovništva stručno  i operativno vršiti preko Centra za socijalni rad „Svilajnac“ u Svilajncu.

POTVRDE ZA PRAVO NA POMOĆ U HRANI I NATURI NAKON 02. JUNA 2014. GODINE IZDAVAĆE SE U OVOJ USTANOVI I TO PO SLEDEĆIM KRITERIJUMIMA:

1)      Pravo na pomoć u hrani i naturi ostvaruje pojedinac i porodica bez ličnih primanja i prihoda u porodici, po bilo kom osnovu osim dečjeg dodatka i tuđe nege, ili su ta primanja manja od nivoa socijalne sigurnosti poZakonu o socijalnoj zaštiti

2)      Prednost za ostvarenje ovog prava imaju:

-          Lica i porodice koji su već u sistemu socijalne zaštite

-          Porodice sa maloletnom decom, i punoletnom decom na školovanju, koje su bez pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu

-          Lica i porodice koje ispunjavaju prethodne uslove ali nemaju sopstveni stambeni prostor – podstanari

-          Stara i samohrana lica bez prihoda (koja nemaju sklopljen ugovor o doživotnom izdržavanju ili poklonila imovinu )

-          Nezaposleni i nesposobni za rad

-          Nezaposleni, ali sposobni za rad ( na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja)

 

Građani, pogođeni poplavom, koji ispunjavaju ove uslove svoj status ugroženog lica dokumentovaće:

-          Bilo kojom ličnom ispravom sa vidnim mestom stanovanja

-          Potvrdom da su evidentirani kao žrtve poplave koju je izdavala opština

-          Potvrdom o broju članova domaćinstva

-          Potvrdom o nezaposlenosti ili nesposobnoti za rad

-          Izjavom na zapisnik, pred službenim licem Centra, da oni i svi punoletni članovi domaćinstva ne ostvaruju primanja, po bilo kom osnovu,ine raspolažu ličnom pokretnom i nepokretnom imovinom.

O izdatim potvrdama će se voditi evidencija u Centru za socijalni rad i služiće za praćenje i planiranje obima, načina i vremensko trajanje ove vrste pomoći i podrške poplavljenom stanovništvu.“

Osim ogromne štete koju je poplava nanela građanima, privatnim objektima i površinama, šteta na javnim objektima je najveća u infrastrukturi i na objektima PU „Dečja radost“, ali detaljne podatke o proceni štete opština će saopštiti u sredu.

Šteta nakon polave je naveća u infrastrukturi i na objektima PU „Dečja radost“,ali detaljne podatke o proceni štete opština će saopštiti u sredu.