Loading
Учитава се...

Opština Svilajnac potpisala trojni sporazum o saradnji u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama

Objavljeno: 06/02/2013

07.02.2013. - Trojni sporazum o saradnji u oblasti otpada i otpadnih voda potpisan je danas u Medija centru u Beogradu između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju ( GIZ ) i pet opština iz Srbije, među kojima se nalazi i opština Svilajnac. Osim Svilajnca, opštine koje su ušle u projekat IMPACT su još i opština Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj i Kuršumlija. Teme konferencije za novinare koja je održana nakon potpisivanja trojnog sporazuma bile su podrška Vlade Savezne Republike Nemačke Vladi Republike Srbije i otpad i otpadne vode kao resursi u Srbiji. Novinarima su se obratili Vladan Zdravković, državni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Kristof Ajhen, Prvi sekretar za ekonomsku saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji i predstavnici opština potpisnica sporazuma.

Njihov zaključak je da je potreba da se poboljša upravljanje otpadom i otpadnim vodama u Srbiji urgentna. Prema podacima, u Srbiji se prikuplja manje od 70% komunalnog otpada koji uglavnom završava bez tretmana na deponijama. Ovih pet opština postaće direktni korisnici projekta, gde će se ovo stanje znatno poboljšati, od ukupno 15 koje su bile u najužem izboru. Cilj ovog sporazuma je osnživanje kapaciteta opština u planiranju i rešavanju problema u navedenoj oblasti, kao i primena inovativnih i ekonomski isplativih rešenja putem kojih se otpad i otpadne vode koriste kao resursi u reciklaži, ponovnoj upotrebi ili proizvodnji energije. Važnost IMPACT projekta je i u tome što će građani kroz razne akcije i svoje direktno učešće podići svest o značaju zaštite životne sredine ne samo u pogledu zdravijeg okruženja, vewć i u pogledu ekonomskog razvoja opštine stvaranjem novih radnih mesta u sektoru reciklaže. 

Projekat će trajati do 2017. godine.