Loading
Учитава се...

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш

Objavljeno: 10/03/2020

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Ниш

Обавештење Јавни увид

Оглас Јавни увид

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Ниш на животну средину

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Ниш

Графички прикази - карте

covid
covid