Loading
Учитава се...

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за доделу друштвених признања општине Свилајнац

Objavljeno: 10/05/2016

На основу члана 9 Одлуке о утврђивању друштвених признања општине Свилајнац ("Општински службени гласник", број 9/05), Комисија за друштвена признања општине Свилајнац, објављује следеће

 

                               О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     за доделу друштвених признања општине Свилајнац

 

        Друштвена признања која се могу доделити поводом Дана општине Свилајнац су:

       Звање почасног грађанина додељује се истакнутим појединцима за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију наше земље и општине Свилајнац, као посебан вид јавног признања. Звање почасног грађанина општине Свилајнац може се доделити и страном држављанину. Лицу коме је додељено звање почасног грађанина општине Свилајнац, уручује се повеља почасног грађанина општине Свилајнац на свечаној седници Скупштине општине.

       Плакета општине Свилајнац додељује се правним лицима и појединцима за изузетне резултате у раду у појединим областима друштвеног живота или за нарочито истицање у прогресивним иницијативама и другим активностима, хуманитарним поступцима као и за животно дело. Плакета општине Свилајнац првенствено се додељује грађанима општине Свилајнац или лицима која су део живота провела на територији општине Свилајнац, у току којег су постигли резултате због којих им се додељује плакета. Плакета се може доделити и лицима ван територије општине, ако су њихова достигнућа и резултати везани за општину Свилајнац или ако су дали посебан допринос привредном и друштвеном развоју општине Свилајнац. Плакета општине Свилајнац може се доделити и општинама и градовима у земљи и иностранству са којима општина Свилајнац развија сарадњу и пријатељство.

       ЗахвалницА се додељује правним лицима, друштвеним организацијама и удружењима као и појединцима који су на посебан начин (спонзорством, донаторством и сл.) помогли развој општине Свилајнац.

Обавештавају се предузећа, установе и појединци да могу дати иницијативу, односно предложити кандидате за доделу друштвених признања општине Свилајнац, која ће се добитницима доделити поводом Дана општине Свилајнац - 29. јуна 2016. године.

Уз пријаву о предложеном кандидату потребно је доставити кратку биографију уз навођење области у којој се кандидат посебно истакао, односно остварио нарочите резултате и признање за које се предлаже.

 Предлози - иницијативе се достављају у писаном облику, Комисији за друштвена признања општине Свилајнац, Улица Светог Саве број 102. Пријаве се подносе од 09.05.2016. године до 24.05.2016. године.

  Лице задужено за давање информација у вези овог Обавештења је Ивана Пауновић, секретар Скупштине општине Свилајнац, контакт телефон је 035/312-433.

  Неблаговремене и неразумљиве пријаве, Комисија неће узети у разматрање.

         На основу свих приспелих предлога - иницијатива, Комисија за друштвена признања општине Свилајнац ће Скупштини општине Свилајнац, предложити кандидате за доделу појединих друштвених признања.

 

КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:17-1/16-I, Дана:09.05.2016. године

 КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                  Мирослав Николић, адвокат, с.р.

covid
covid