Loading
Учитава се...

ОБАВЕШТЕЊЕ – УПОЗОРЕЊE ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ПРЕ, У ТОКУ И ПОСЛЕ ЖЕТВЕ

Objavljeno: 29/06/2021

Упозоравамо пољопривредне произвођаче који обављају жетву да се држе следећих упутстава:

         

Забрањује се ложење ватре у близини усева за време њиховог сазревања до уклањања пожњевeних усева са њива и после тога.

При обављању жетве, превозу и манипулацији, није дозвољено пушење, паљење ватре, разношење ватре, жара и коришћење средстава са отвореним пламеном. Уједно, обавезно је одржавање пољопривредне механизације, укључујући и комбајне, у исправном стању како не би дошло до појаве пожара на пољопривредним и другим површинама.

Такође, забрањено је спаљивање органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, сходно члану 28. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/2008, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) и Одлуком о мерама заштите од пољске штете, забрани испаше стоке и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 5/2009). Казнене одредбе односе се и на правна лица ако спаљују органске остатке после жетве или причине пољску штету.

На основу напред наведеног пољопривредни произвођачи треба да се придржавају наведених упутстава и изричито се забрањује спаљивање жетвених остатака, у противном њихово спаљивање повлачи и казнене мере, сходно Закону о пољопривредном земљишту и напред наведеној Одлуци.

covid
covid