Loading
Учитава се...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

Objavljeno: 09/05/2016

                                                       О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се порески обвезници и то: обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге (физичка лица) као и обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге да у складу са чланом 39. и 39в. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, ...68/2014 – др. закон), дана 15.05.2016. године доспевају за плаћање обавезе за друго тромесечје по основу пореза на имовину и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину.

Позивају се грађани, предузетници и правна лица да доспеле обавезе измире у законском року како би избегли зарачунавање камате прописане чланом 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС, бр. 80/2002, ... 15/2016).
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Славица Милијановић

covid
covid