Loading
Учитава се...

Detalji sa 16. sednice SO Svilajnac

Objavljeno: 20/06/2014

Danas je održana 16. hitna sednica SO Svilajnac. Predsednik opštine Predrag Milanović podneo je iscrpan izveštaj o dešavanjima od 15. maja do danas. U izveštaju se kaže da je operativni štab za vanredne situacije preduzeo sve neophodne mere za postupanje od trenutka kada se pojavila neposredna opasnost od poplava do trenutka kada je došlo do izlivanja reke Resave i njenih pritoka. Imajući u vidu da se radilo o prirodnoj katastrofi, u kojoj su nadmašene sve gornje granice visine padavina koje su iznosile i preko 200 litara po kvadratnom metru, praktično je to bila voda koja nije mogla da se sprovede kroz vodotokove koji postoje na teritoriji opštine Svilajnac. Nakon izlivanja Resave pristupilo se sprovođenju akcije spašavanja ljudskih života u kome je učestvovao veliki broj građana i sve javne institucije. Za 24 sata evakusano je više od 1000 građana, a u narednih 7 dana veliki broj spasilačkih, policijskih i vatrogasnih ekipa iz nekoliko evropskih država i iz cele Srbije učestvovalo je u svim aktivnostima koje su se odnosile na što brži povratak na normalan život u gradu. U izveštaju se napominje da je zahvaljujući velikom angažovanju svih ljudskih i materijalnih resursa, u veoma kratkom vremenskom periodu osposobljena električna mreža, uspostavljena telefonska komunikacija, iznešena je ogromna količina uništenog kućnog inventara i na kraju kompletno dezinfikovana i osposobljena vodovodna i kanalizaciona mreža. Prioritet lokalne samouprave u narednom periodu je obnova vrtića i svih kuća koje su poplavljene i uništene i što hitnije vraćanje na stanje od pre 15.maja.

JVP „Srbijavode“ i Vodoprivredno preduzeće „Morava“ iz Ćuprije bile su prema Zakonu o vodama odgovorne za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava na reci Resavi, pa se odbornicima SO Svilajnac, ispred „Srbijavoda“, obratio i Janoš Nemet. On je istakao da se 15. i 16.maja dogodila nezapamćena do sada elementarna katastrofa i koja nije mogla da se spreči. Nemet je izjavio da ekipe Srbijavoda rade na sanaciji korita reke Resave i njenih pritoka, da je veliki problem nedostatak novca, a za uređenje korita Resave od ušća do grada potrebno 250 milona dinara. Nemet je na kraju rekao da nema bojazni da bi majske poplave mogle da se ponove u bližoj budućnosti, ali da odbrambeni sistemi moraju da se uskladu sa mogućnostima podignu na viši nivo.  

covid
covid