Loading
Учитава се...

KONKURS ZA PROJEKAT „Podrška sanaciji štete na domovima poplavljenih domaćinstava u Svilajncu“

Objavljeno: 14/10/2014

U okviru projekta „Podrška sanaciji štete na domovima poplavljenih domaćinstava u Svilajncu“ koji partnerski sprovode Razvojni Biznis Centar Kragujevac i Opština Svilajnac uz pomoć donacije Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu raspisuje se
K O N K U R S
ZA PRUŽANjE POMOĆI ZA SANACIJU ŠTETE NA DOMOVIMA DOMAĆINSTAVA SA TERITORIJE OPŠTINE SVILAJNAC KOJA SU PRETRPELA ŠTETU USLED POPLAVA

I Ko može da konkuriše?
Pomoć može biti dodeljena korisniku ukoliko korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju sledeće uslove:
• Da su građani Srbije;
• Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Svilajnac i dokaz da stanuju na adresi gde se nalazi objekat koji je usled poplava pretrpeo značajnu štetu;
• Da su vlasnici ili podstanari u objektu koji je oštećen usled poplave;
• Da se objekat oštećen usled poplave nalazi na teritoriji Opštine Svilajnac;
• Da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva do sada nisu koristili pomoć za potpuno isti materijal i sredstva;
• Ispunjavaju neke od nabrojanih uslova:
1. Domaćinstva koja imaju člana porodice koji je nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć,
2. Domaćinstva koja imaju člana porodice koji je nosilac prava na dečiji dodatak,
3. Domaćinstva čija su ukupna mesečna primanja manja od 35.000 dinara,
4. Domaćinstva koja imaju člana porodice sa invaliditetom a ukupna mesečna primanja u domaćinstvu ne prelaze 44.000 dinara,

II Za šta se pomoć može dobiti?
Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u građevinskom materijalu, beloj tehnici i nameštaju koji su neophodni za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja u iznosu od minimalno 46.000 dinara, a najviše do 93.000 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika. Iskazana vrednost materijala je sa porezom na dodatu vrednost.

III Gde se mogu dobiti sve neohodne informacije o konkursu i gde se može podneti prijava?
Sve neophodne informacije, obrazac prijave i pomoć u pripremi dokumentacije se mogu dobiti u
Kancelariji za pomoć ugroženima od poplava opštine Svilajnac, svim radnim danima od 07:30 do 15:30.
Adresa: Kralja Petra I, br.111 (Hala sportova), tel. 035/311-686

IV Kako da ostvarite pravo na podršku?
Prijavni obrasci uredno popunjeni, uz prateću potrebnu dokumentaciju (u skladu sa uslovima Javnog poziva),
dostavljaju se lično u Kancelariji za pomoć ugroženima od poplave Opštine Svilajnac.

Rok u kome se može podneti prijava sa kompletnom dokumentacijom je:
Od 14.10.2014. do 28.10.2014. – 14:00.

Takođe, u petak 17.oktobra 2014. godine sa početkom u 11:00 časova u sali Skupštine opštine Svilajnac održaće se informativna sesija kojoj mogu prisustvovati svi zainteresovani građani, a na kojoj će biti predstavljen javni poziv za pomoć u saniranju posledica poplave u okviru ovog projekta. Ovom informativnom sesijom je predviđeno:
- Da se građanima detaljno predstavi javni poziv i mogućnosti koje mogu ostvariti konkurisanjem
- Izlistavanje sve potrebne dokumentacije i prijavnog formulara
- Predstavljanje narednih koraka nakon zatvaranja konkursa
- pitanja, sugestije i komentari.

Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama Kancelarije za pomoć ugroženom stanovništu opštine Svilajnac, u sportskoj hali u Svilajncu.

covid
covid