Loading
Учитава се...

Saobraćajna inspekcija- kontrolne liste- PUTEVI

Objavljeno: 02/09/2016

1. Putevi-KL 1-Upravljanje i odrzavanje javnih puteva

2. Putevi-KL 2-Obaveze nosilaca prava sluzbenosti  i dr. prava na putu

3. Putevi-KL 3-Obaveze sopstvenika i korisnika zemljista uz put

4. Putevi-KL 4-Zabanjene radnje na putu

covid
covid