Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Odbornici

Objavljeno: 01/01/2017

Р.бр.

Име и презиме

Изборна листа

 1.  

Марина Милутиновић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Бориша Димитријевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Данило Вучковић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Милица Росић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Горан Деспотовић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Зорица Ђорђевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Живота Максимовић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Благица Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Дарко Јевтић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Александра Гогић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Миладиновић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Срђан Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Дарко Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Љубиша Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Вићентијевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Милојевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Нада Николић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Славољуб Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Добрица Станковић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Мариана Васић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Марија Антић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Иван Арсенијевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

  Ненад Миладиновић

"САМО НАПРЕД СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Горица Гајић

"САМО НАПРЕД СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Данијела Икановић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

Дракче Ракић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Ивана Ојданић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Радиша Љубисављевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Драгана Љубисављевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Дарко Ненковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Милорад Живковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Јована Хлаупек

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Александра Ацић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

  Ненад Вучковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Зорица Милошевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Снежана Пешић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Игор Дамњановић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Ивана Станковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Александар Токић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Срђан Петровић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Владан Рајковић

"ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма"

 1.  

 Микица Микић

"ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма"

 1.  

Татјана Лаловић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Милан Тасић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Мирољуб Спасојевић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Јована Радосављевић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 

 

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom opštine Svilajnac.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 • donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine;
 • donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta; 
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi,čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
covid
covid