Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Sekretar Skupštine opštine

Objavljeno: 29/12/2022

Dušan Radević, rođen 1991. godine, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Postavljen za sekretara SO Svilajnac dana 22.10.2021. godine.

Контак: 035/312-010, skupstina@svilajnac.rs

Sekretar Skupštine opštine obavlja stručne poslove u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Postavlja se na period od četiri godine.

covid
covid